REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0310m

Reparació estructural de l'formigó, en front de forjat, 35 cm.

1,0036,0036,0017,481,1048,56
Reparació de front de forjat en balcons i terrasses amb supressió de tot el recobriment en estat deficient per mitjans mecànics o manuals fins a arribar com a mínim l'acer d'armat la oxidació provoca l'escrostonat. Es durà a terme una neteja d'òxid d'aquesta armadura en tota la seva extensió i contorn mitjançant raig de sorra o raspall de pues, per a la posterior passivació mitjançant un pasivante adequat tipus SIKA TOP 108 o similar, en dues capes i regeneració, fins recompondre la forma original de la peça a reparar, amb un morter tipus Monotop 650 o similar previ tractament de la superfície de l'formigó existent amb una emulsió d'adherència tipus làtex. Si és necessari per haver arribat a un grau excessiu d'oxidació, es procedirà a la substitució de les armadures necessàries per altres de característiques semblants a el menys, fins i tot càrrega de runa i transport a abocador autoritzat.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,35
%02%Costos indirectes0,031,03
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0264uMartell elèctric demolidor Hilti / kango.0,1816,002,88
REU0145kgSika top Armatec 110-Epocem inhibidor de la corrosió i pont d'unió, pot 4kg, 3 components: A + B + C.0,954,153,94
REU0031kgMorter estructural de resines, producte Aplicatec R4, en sacs de 25 kg.15,500,6510,08
MOU0005hOficial 1ª en construcció. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,4817,938,618,610,48
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,6214,318,878,870,62
RE0126Transport de residus inerts i / o Formigó amb contenidor.0,0134,810,24
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 27/11/2013
Zona València
Observacions: Notes de l'autor?
..........
Validat per ?
Perfil Notes del validador?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu