REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0309

Demolició de reforç existent perfil IPE120-140

1,0037,1537,1514,931,1440,19
Demolició de reforç sota forjat de base de perfils laminats tipus IPE120-140 o similar separat dos cadascuna 80-100 cm, consistent en el tall a la zona de plaques d'ancoratge; així com l'eliminació de les plaques que ancoratge que impedeixin el posterior reforç de l'forjat; amb retirada de runes i càrrega, sense incloure transport a l'abocador, segons NTE / ADD-12
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,03
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0307mDemolició de reforç existent IPE120-1401,4325,9837,1514,931,14
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 27/11/2013
Zona València
Observacions: Notes de l'autor?
..........
Validat per ?
Perfil Notes del validador?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu