REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0306m

Reforç de bigueta de fusta amb xapons metàl·lics de 8 mm d'espesor

1,0067,8767,8723,941,7735,27
Reforç de bigueta de fusta de secció variable segons el forjat, mitjantçant confinament lateral per la seua dimensió major, amb dos xapons metàl·lics de 8 mm d'espesor, d'acer laminat en calent S275JR, segons UNE-EN 10027, enfrontats sobre les cares de la fusta, i rebuts amb quatre cargols passants per metre , amb rosca i volanderes cargolats amb clau dinamomètrica , sobre trepants practicats sobre la fusta sana.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,48
%02%Costos indirectes0,031,96
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0330hOficial 1r metall0,3215,965,115,110,32
REU0331hespecialista metall0,4515,466,966,960,45
REU0198hAjudant estructurista i encofrador formigó armat.0,2014,702,942,940,20
REU0010hOficial 1ª construcció.0,3515,675,485,480,35
REU0012hPeó ordinari construcció.0,2014,312,862,860,20
REU0385kgAcer S275JR en xapa26,001,4938,74
REU0164mVareta roscada AM12x1000 HILTI, 4.8 galvanitzada.0,851,921,63
REU0204htrepant mecànica0,252,350,590,590,25
REU0163uVolandera plana A13 / 24 galvanitzada.8,000,050,40
REU0162uFemella hexagonal M12 galvanitzada.8,000,090,72
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 31/10/2014
Zona ?
Observacions: AO0002-PK0038
..........
Validat per ?
Perfil Notes del validador?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?