REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0305m

Perfil IPE-20/140 de reforç forjat

1,00132,56132,5664,054,2948,32
El reforç forjat format per: - sodrat de la zona afectada per la reparació, per ser necessària. - Demolició de la partició afectada en una alçada no superior a 35-40 cm. (Retirada de Broady, càrrega i transport a abocador) Fins i tot la substitució i els recobriments un cop realitzat el reforç. - Recobriment de Viguet tallat a tota la seva longitud, retirada de deixalles, càrrega i transport de deixalles a abocador. - Dispositiu d’electricitat afectada o instal·lacions de fontaneria. - elevació de materials. - Col·locació amb ancoratges químics del model de postensió metàl·lica SP3500 del CASA CO-mericial Herms S.A. A través de la ubicació prèvia de l’armadura d’ancoratge amb Pachometro, assegut a la capa de morter sense retracció - col·locació del perfil metàl·lic d’un acer -42b i de la trosada amb lleugera pressió fins que el morter sobre les ales superiors s’aboca. - Supressió de la trama. - Pintar bigues i plaques amb una capa d’almenys 70 micres d’imprimació anti -corrosiva al fosfat de zinc, revisió prèvia i retoc de soldadures. - Repintat final a Chlorocaucho amb un gruix mínim de 60 micres. - Protecció d’elements metàl·lics (perfils i plaques) per projecció de llana de roca o símptomes amb un gruix mínim de 3 cm. En tot el seu contorn. Nota: Els perfils de reforç metàl·lic seran IPE140 per a llums de fins a 3,60 m, IPE160 per a fort entre 3,60 i 4,20 m, IPE180 per a llums entre 4,20 i 4,90 m, IPE200 per a llums superiors a 4,90 m.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,71
%02%Costos indirectes0,032,06
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0135uSubministrament i col·locació Hermon Anchor0,6644,5829,423,740,22
RE0141mPicador de guix de la cara inferior de la boca1,003,683,683,500,37
RE0144Execució d'apuntalament de forjat horitzontal0,4521,839,828,710,54
RE0143mPèrdua estructural de salut de formigó Vigue.1,0018,2818,2812,820,94
REU0258uDispositiu de les instal·lacions d’electricitat o fontaneria afectades quan instal·leu0,2514,003,50
REU0257mDemolició de la partició per a l’obertura de forats als interns, el sistema de reforç de HERM DIT 289, fins i tot connectat i substituït i acabant amb el revestiment de guix.0,1516,002,40
REU0031kgMortar de resines estructurals, producte aplicat R4, en bosses de 25 kg.5,250,653,41
REU0173kgAcer enrotllat UNE-EN 10025 S-275-JR, en una simple peça de perfils laminats calents de la sèrie IPN, IPE, HEB, HEM, HEM i UPN, treballava en un taller, aplicat en reforços estructurals.12,940,7910,22
REU0030kgTkrom House Paint, barca de 25 kg, imprimació antocorrosiva S/R Gray 411 o similar.1,552,093,24
REU0161kgSolvent universal TKROM IMPRESSIÓ anti -lidante, vaixell 5 kg.0,021,770,04
REU0032mFibres minerals de llana Roca Roca Igniphugated al perfil IPE-20.0,8212,8010,50
MOU0005h1r oficial en construcció. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,9717,9317,3917,390,97
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació1,2514,3117,8917,891,25
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 27/11/2013
Zona València
Observacions: Notes de l'autor?
..........
Validat per ?
Perfil Notes del validador?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Editar preu