REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0300u

Gestió administrativa de sol·licitud, comunicació, instància, etc.

1,00110,06110,0694,224,5085,61
Gestió i registre de sol·licitud, comunicació, instància o similar en una entitat administrativa local, autonòmica o estatal, consistent en una única presentació de la documentació requerida. Inclou: visites i desplaçament.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,78
%02%Costos indirectes0,031,18
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0063hTècnic. Nivell professional III (Font: IVE). / Més informació1,0022,0022,0022,001,00
MOU0067hAssistent administratiu. Nivell Professional IX (tipus de lletra: ive). / Més informació1,0017,2217,2217,221,00
RE0156uVisita de reconeixement, presa de dades, inspecció ocular o intervenció presencial, inclús desplaçament1,0068,8868,8855,002,50
Observacions:
Aquest preu no inclou el pagament de les taxes administratives d'aplicació.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 19/03/2018
Zona València
Observacions:
..........
Validat per
Perfil
Validat amb data
Observacions:
Editar preu