?
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0293u

Redacció d'informe de viabilitat tècnica i econòmica de la rehabilitació per a un àrea residencial (20 UI)

1,001.974,101.974,101.713,4159,2186,79
Redacció d'informe de viabilitat tècnica i econòmica de la rehabilitació per a un àrea residencial amb 20 unitats d'inspecció, consistent en l'estudi de l'estat de conservació dels habitatges i el seu entorn urbà, anàlisi del grau de compliment de la normativa tècnica vigent, particularment en relació amb el que s'estableix en en el Codi Tècnic de l'Edificació CTE (RD 314/2006) i normativa específica en matèria d'accessibilitat, instal·lacions i eficiència energètica, estudi d'adequació funcional i urbanística, anàlisi comparatiu, tècnic i econòmic, de la rehabilitació dels edificis en relació a d'altres alternatives, com la demolició i reconstrucció d'obra nova, així com la consideració de totes aquelles variables significatives de cara a escollir l'alternativa òptima per a l'àrea residencial. Inclou: visites i desplaçament.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,0232,29
%02%Costos indirectes0,0353,21
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0068hTècnic especialista superior. Nivell professional II (Font: IVE). / més informació43,9930,001.319,671.319,6743,99
MOU0066hCoordinador / Tècnic superior. Nivell professional II (Font: IVE). / més informació5,3625,00133,97133,975,36
MOU0081hDirector / Tècnic superior. Nivell professional II (Font: IVE). / més informació5,3630,00160,77160,775,36
RE0156uVisita de reconeixement, inspecció ocular o intervenció presencial1,00115,08115,0899,004,50
REU0763uCost mitjà de les primes de segur de responsabilitat professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,7350,0086,47
REU0762uCost mitjà de les taxes i aportacions per la gestió i visat d'un expedient en un col·legi professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,8240,0072,64
Perfil ?
Empresa: ?
Actualització 00/00/0000
Zona ?
Observacions: Notes de l'autor?
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu