REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0284

Transport de deixalles, un verter autoritzat

1,0039,6339,632,860,207,22
Transport de residus de construcció, excavació de terres i demolició, barrejats, tenint en compte el 30% de la superfície, que ha de ser separat en fraccions per un gestor de residus autoritzat abans del vessament, considerant -se com a no hazard segons la llista de residus europeus (LER) publicat per ordre MAM /304/2002, realitzada per la companyia autoritzada pel Departament de Medi Ambient de la Comunitat Valenciana, a un contenidor portàtil de 4 m³ de Capacida, situat a la carretera pública i transportat a la planta de tractament. Tenint en compte el canvi de primera part, el retorn i el canvi de contenidors, amb una part proporcional de mitjans auxiliars, sense incloure la càrrega, segons la llei 10/1998 a nivell nacional, així com la llei 10/2000 de residus de la comunitat valenciana.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,06
%02%Costos indirectes0,030,09
Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0128Barreges de residus de transport, al contenidor 4 m³1,0036,6236,62
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,2014,312,862,860,20
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 20/6/17
Zona València
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Editar preu