REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0283u

Gestió de sol·licitud d'ajudes públiques per a l'execució d'obres

1,00408,01408,01378,0018,5092,64
Gestió de sol·licitud d'ajudes públiques per a l'execució d'obres, per part de personal tècnic o administratiu, consistent en la recopilació i presentació de la documentació administrativa requerida davant de l'entitat corresponent, en nom del sol·licitant.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,03
Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0272uDedicació de personal a la gestió administrativa d'un expedient2,0018,0836,1634,442,00
RE0156uVisita de reconeixement, presa de dades, inspecció ocular o intervenció presencial, inclús desplaçament1,0068,8868,8855,002,50
RE0271uDedicació d'un tècnic al registre telemàtic de documentació2,0023,1046,2044,002,00
RE0176uDedicació d'un tècnic a redacció d'apartat, secció o annex de pressupost1,0087,9287,9283,744,00
RE0174uDedicació d'un tècnic a redacció d'apartat, secció o annex de memòria1,0087,9287,9283,744,00
RE0278uDedicació d'un tècnic a l'alçament de l'estat actual1,0080,9380,9377,084,00
Observacions:
Aquesta preu valora únicament la gestió de les ajudes i l'elaboració de documentació informativa complementària requerida per l'administració (com ara una breu descripció de les obres, una fotografia, un resum de pressupost o un plànol esquemàtic), però no l'elaboració de documentació o l'assistència tècnica subjecta a responsabilitat professional, la qual haurà de ser valorada i contractada a banda.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 19/03/2018
Zona València
..........
Validat per
Perfil
Validat amb data
Editar preu