REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0281u

Instal·lació elèctrica interior per a habitatge unifamiliar

1,002.898,052.898,051.524,0585,0052,59
Instal·lació elèctrica interior per a habitatge unifamiliar, consistent en Taula general de comandament i protecció per a l’habitatge somonamilial, formada per la caixa empotable de material aïllant amb porta opaca, per a l’allotjament del commutador de control d’energia (ICP) (no inclòs en aquest preu) en un compartiment independent i precedible i els següents dispositius: 1 Automàtic Interruptor general (IgA) de tall omnipolar, 3 interruptors diferencials de 40 A, 2 interruptors automàtics magnetotèrmics de 10 a, 2 interruptors automàtics magnetotèrmics de 16 a, 1 commutador automàtic magnetotèrmic de 25 A, per a la protecció dels circuits interiors següents (no inclòs (no inclòs (no inclòs En aquest preu): 1 circuit d’il·luminació, 1 circuit per a trets de corrent, 1 circuit d’aire condicionat, 1 circuit d’il·luminació d’emergència, 1 circuit per a tancament automatitzat. Instal·lació de 85 punts d'interrupció, conmutació i bases d'endolls, inclús punts de llum, cablejats, caixes de registre i mecanismes de qualitat standard.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,0230,48
%02%Costos indirectes0,0383,52
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0714uTaula general de comandament i protecció per a l’habitatge somonamilial, formada per la caixa empotable de material aïllant amb porta opaca, per a l’allotjament del commutador de control d’energia (ICP) (no inclòs en aquest preu) en un compartiment independent i precedible i els següents dispositius: 1 Automàtic Interruptor general (IgA) de tall omnipolar, 3 interruptors diferencials de 40 A, 2 interruptors automàtics magnetotèrmics de 10 a, 2 interruptors automàtics magnetotèrmics de 16 a, 1 commutador automàtic magnetotèrmic de 25 A, per a la protecció dels circuits interiors següents (no inclòs (no inclòs (no inclòs En aquest preu): 1 circuit d’il·luminació, 1 circuit per a trets de corrent, 1 circuit d’aire condicionat, 1 circuit d’il·luminació d’emergència, 1 circuit per a tancament automatitzat.1,00240,00240,00
REU0591uMaterial per a instal·lació elèctrica d'un punt d'interrupció, conmutació o base d'endoll, incloent repercussió de punts de llum, cablejat, caixes de registre i mecanismes de qualitat standard.85,0012,001.020,00
MOU0031h1r oficial d’electricitat. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació85,0017,931.524,051.524,0585,00
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 7/02/2017
Zona València
Observacions:
..........
Validat per
Perfil
Validat amb data
Observacions:
Editar preu