REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0275u

Dedicació d'un tècnic a aplicació de normativa vigent

1,0092,4092,4088,004,0095,24
Dedicació d'un tècnic a l'estudi i compliment de cada àmbit d'aplicació de la normativa vigent.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,021,76
%02%Costos indirectes0,032,64
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0063hTècnic. Nivell professional III (Font: IVE). / més informació4,0022,0088,0088,004,00
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 17/03/2018
Zona València
Observacions:
..........
Validat per
Perfil
Validat amb data
Observacions:
Edita preu