REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0272u

Dedicació de personal a la gestió administrativa d'un expedient

1,0018,0818,0817,221,0095,24
Dedicació de personal administratiu a la gestió general de la documentació pròpia d'un expedient.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,34
%02%Costos indirectes0,030,52
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0067hAssistent administratiu. Nivell Professional IX (tipus de lletra: ive). / Més informació1,0017,2217,2217,221,00
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 26/03/2019
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Joaquim Iborra Posadas
Validat amb data 26/03/2019
Observacions:
Editar preu