REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0264

Arrebossat guix, en reparació de biguetes de forjat

1,0023,0123,0120,751,3090,18
Lliscat amb pasta de guix en paraments horitzontals, en reparació de biguetes revisades i no reforçades, segons NTE / RPG-13.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,42
%02%Costos indirectes0,030,66
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0009Pasta de guix de construcció B1, segons UNE-EN 13279-1, D22, amb p.p. Malla de fibra de vidre teixida, de 5x5 mm de llum, flexible i imputrescible en el temps, de 70 g / m² de massa superficial i 0,40 mm de gruix de fil, per armar guixos, part proporcional de cantoneres de plàstic i metall , estable a l'acció dels sulfats.0,0178,851,18
MOU0001hOficial 1ª guixaire. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,6517,9311,6511,650,65
MOU0002hPeó ordinari guixaire. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,6514,009,109,100,65
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 22/01/2015
Zona València
Observacions: AO0009
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu