REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0264

Guix de guix, en reparació del forjat

1,0023,0123,0120,751,3090,18
La majoria amb pasta de guix a les parets horitzontals, en reparació de bigues revisades i no relacionades, segons NTE/RPG-13.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,42
%02%Costos indirectes0,030,66
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0009Pasta de guix de construcció B1, segons UNE-EN 13279-1, D22, amb P.P. Mall de fibra de vidre, 5x5 mm de llum, flexible i imputrescible amb el pas del temps, 70 g/m² de massa superficial i 0,40 mm de gruix de gruix, per muntar socorristes de plàstic i metàl·lic, estables per a l’acció dels sulfats.0,0178,851,18
MOU0001h1er oficial plasterista. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,6517,9311,6511,650,65
MOU0002hPawn plasterista ordinari. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,6514,009,109,100,65
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 22/01/2015
Zona València
Observacions: AO0009
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Editar preu