REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0263

Partició full de maó LH-7, rematada de buits passants

1,0012,7112,715,080,3139,97
Partició d'un full de maó ceràmic buit de 7 cm de gruix, realitzada amb peces de 24x11,5x7 cm aparellades de cant i rebudes amb morter de ciment M-5, amb juntes d'1 cm de gruix, sense revestir, fins i tot replanteig, anivellació i aplomat, part proporcional de lligades, minves i ruptures, humitejat de les peces i neteja, considerant un 3% de pèrdues i un 30% de minves de morter, segons NBE-FL-90 i NTE-PTL.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,03
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0047Partició interior, fàbrica maó ceràmic per a revestir LH7.0,5523,1112,715,080,31
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 22/01/2015
Zona València
Observacions: AO0009
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu