REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0262m

Trencaaigües en rematades, amb peça ceràmica amb trencaaigües

1,0020,1020,104,840,3024,08
Escopidor realitzat amb peces ceràmiques amb trencaaigües, de 24x14 cm, preses amb morter de ciment M-5, fins i tot rejuntat amb beurada de ciment acolorida, eliminació de restes i neteja.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,10
%02%Costos indirectes0,030,58
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0113Morter de ciment CEM II / B-P 32,5 N, hidròfug, tipus M-10, confeccionat en obra amb 380 kg / m³ de ciment i una proporció en volum 1/4.0,03143,154,29
REU0758mEscopidor ceràmic de rajoleta català vermell mat en peces de 14x28 cm, amb trencaaigües.1,059,509,98
REU0230Beurada de ciment blanc BL 22,5 X.0,00157,000,31
MOU0005hOficial 1ª en construcció. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,1517,932,692,690,15
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,1514,312,152,150,15
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 22/01/2015
Zona València
Observacions: AO0009
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu