REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0259m

Trencaaigües sobre ampit, peça ceràmica amb trencaaigües

1,0023,4823,488,060,5034,33
Escopidor realitzat amb peces ceràmiques amb trencaaigües, de 24x14cm, preses amb morter de ciment M-5, fins i tot rejuntat amb beurada de ciment acolorida, eliminació de restes i neteja.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,16
%02%Costos indirectes0,030,68
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0113Morter de ciment CEM II / B-P 32,5 N, hidròfug, tipus M-10, confeccionat en obra amb 380 kg / m³ de ciment i una proporció en volum 1/4.0,03143,154,29
REU0758mEscopidor ceràmic de rajoleta català vermell mat en peces de 14x28 cm, amb trencaaigües.1,059,509,98
REU0230Beurada de ciment blanc BL 22,5 X.0,00157,000,31
MOU0005hOficial 1ª en construcció. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,2517,934,484,480,25
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,2514,313,583,580,25
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 22/01/2015
Zona València
Observacions: AO0009
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu