REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0258m

Reforç de bigueta en forjat, amb perfil IPE-140

1,0080,0480,0451,063,5663,79
Reforç de bigueta danyada amb col·locació inferior de perfil laminat IPE-140, prèvia capa de seient de morter de reparació sense retracció Sikatop 122, fins i tot neteja d'arrebossat-arrebossat de bigueta, preparació i regeneració prèvia de biguetes amb fissuració o despreniment en lloses, fins i tot soldadura a seients laterals en estructura ppal, fins i tot pintura de protecció contra corrosió en dues capes
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,68
%02%Costos indirectes0,031,64
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0031kgMorter estructural de resines, producte Aplicatec R4, en sacs de 25 kg.6,500,654,23
REU0173kgAcer laminat UNE-EN 10025 S-275-JR, en peça simple de perfils laminats en calent de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat en taller, aplicat en reforços estructurals.13,880,7910,97
REU0760uMuntatge, desmuntatge i lloguer de maquinillo elèctric per a elevació de perfileria en reforç estructural, càrrega fins a 200 kg. Lloguer ut / dia.0,1018,001,80
REU0067hEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica.0,153,090,460,460,15
REU0158uElèctrode Spezial Air liquidi 3,25mm x 450.3,500,190,67
MOU0022hOficial 1ª soldador. Nivell professional X (Font: IVE). / més informació0,2017,933,593,590,20
REU0030kgPintura casa TKROM, pot 25kg, imprimació antocorrosiva S / R gris 411 o similar.1,502,093,14
REU0161kgDissolvent universal TKROM imprimació antixidante, pot 5 kg.0,011,770,03
RE0143mSanejat estructural cara inferior bigueta de formigó.0,9018,2816,4511,540,85
RE0144Apuntalament bigueta de formigó en forjat.0,505,332,671,940,12
RE0141mPicat de guix de la cara inferior de bigueta1,053,683,863,680,39
MOU0005hOficial 1ª en construcció. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,7517,9313,4513,450,75
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,5514,317,877,870,55
MOU0023hPeó especialista en construcció. Nivell professional XI (Font: IVE). / més informació0,5515,508,538,530,55
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 4/03/2013
Zona València
Observacions: AO0009
..........
Validat per ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu