REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0257u

Servei de lliurament i retirada, contenidor portàtil 4,5 m³

1,00123,60123,60
Servei de lliurament, lloguer màxim de 7 dies sense moviment, recollida i transport de contenidor de 5 m³ de capacitat de residus de construcció i demolició barrejats produïts en obres de construcció i / o demolició (els quals hauran de ser separats en fraccions per un gestor de residus autoritzat abans del seu abocament) fins abocador específic, instal·lació de tractament de residus o centre de valorització o eliminació a 10 km de distància (sense considerar el cost d'abocament), segons RD 105/2008.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,033,60
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0756uServei de lliurament i retirada, contenidor portàtil de runes mixtes i inerts, capacitat 4,5 m³1,00120,00120,00
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 22/01/2015
Zona València
Observacions: AO0009
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu