REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0257u

Servei de lliurament i retirada, contenidor portàtil 4.5 m³

1,00154,50154,50
Servei de lliurament, lloguer màxim de 7 dies sense moviment, recollida i transport del contenidor de 5 m³ de capacitat de construcció i residus de demolició produïts en obres de construcció i/o demolició (que han de ser separades en fraccions per un gestor de residus autoritzats abans de la seva baixa ) a l’abocador específic, al centre d’instal·lació o valoració de residus o d’eliminació situat a 10 km de distància (sense considerar el cost de l’alta), segons R.D. 105/2008.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,034,50
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0756uServei de lliurament i retirada, contenidor portàtil de deixalles mixtes i inertes, capacitat 4,5 m³1,00150,00150,00
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 22/01/2015
Zona València
Observacions: AO0009
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Perfil ?
Validat amb data 10/06/2020
Observacions: Aquest preu aquesta contrastat per l'expedient PR0234 de C/ Juan de Mena, 24 ja que el contenidor ens el cobren a 190€, cal deixar operaris pendents per a la càrrega i descàrrega del camió
Editar preu