REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0255u

Control de soldadura, per líquids penetrants, en reforç estructural.

1,00388,52388,5231,002,007,98
Control de soldadures en obra, compost de dues verificacions per líquids penetrants, i dues mostres amb partícules, executats per laboratori homologat. Examen mitjançant partícules magnètiques d'unions soldades, segons UNE-EN 1290: 1998. Examen per líquids penetrants d'unions soldades, segons UNE 14612: 1980. Fins i tot emissió d'actes d'assaig i verificació en obra.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,62
%02%Costos indirectes0,0311,30
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0742uAssaig per determinar l'estat actual de les soldadures mitjançant líquids penetrants, de 1/2 jornada laboral de duració, sense incloure cala ni reposició de revestiments o recobriments.1,00345,60345,60
MOU0023hPeó especialista en construcció. Nivell professional XI (Font: IVE). / més informació2,0015,5031,0031,002,00
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 22/01/2015
Zona València
Observacions: AO0009
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu