REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0253u

Registre de fals sostre, marc i placa de 50x50 cm, d'escaiola

1,0039,1839,1816,721,0042,67
Registre de fals sostre per a inspecció periòdica per aluminosi, realitzat amb perfileria d'alumini lacat blanc, amb tapa d'escaiola, fins i tot tall d'escaiola existent i col·locació final
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,33
%02%Costos indirectes0,031,13
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0754uRegistre d'escaiola en fals sostre fix, peça marc i placa registre de 50x50 cm, realitzat en escaiola1,0021,0021,00
MOU0001hOficial 1ª guixaire. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,5017,938,978,970,50
MOU0039hAjudant de lampista. Nivell professional X (Font: IVE). / més informació0,5015,507,757,750,50
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 22/01/2015
Zona València
Observacions: AO0009
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu