REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0252

Revestiment amb pintura plàstica gota fina, en repassos interiors

1,007,037,033,700,2252,63
Revestiment amb pintura plàstica acabat llis-goteado, aplicat sobre paraments horitzontals de maó, guix o ciment, previ escatat de petites adherències i imperfeccions, mà de fons amb pintura plàstica diluïda molt fina, empastat de faltes i dues mans d'acabat, segons NTE / RPP-24.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,07
%02%Costos indirectes0,030,20
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0748lEmulsió acrílica aquosa com fixador de superfícies, incolor, acabat brillant, aplicada amb brotxa, corró o pistola.0,147,151,00
REU0749lPintura plàstica en pasta preparada a l'ús a força de copolímers acrílics, color blanc, acabat mat, aplicada amb pistola.0,603,442,06
MOU0003hOficial 1a pintor. Nivell professional X (Font: IVE). / més informació0,1217,932,152,150,12
MOU0004hAjudant de pintor. Nivell professional X (Font: IVE). / més informació0,1015,501,551,550,10
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 22/01/2015
Zona València
Observacions: AO0009
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu