REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0251

Fals sostre amb lames d'alumini, en balcons exteriors.

1,0038,2038,206,520,3817,07
Cel ras realitzat amb lames d'alumini esmaltat a el forn de 150x15.5 mm, llisa, acabat en color blanc, muntades sobre suport d'alumini esmaltat a l'forn, en color negre de 64x29x0.95 mm, inclús perfils intermedis d'alumini i part proporcional de rematades, davanters de front i elements de suspensió.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,13
%02%Costos indirectes0,031,11
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0750Entramat metàl·lic galvanitzat ocult amb suspensió autoanivelladora de platina, per a fals sostre de lamel·les horitzontals d'alumini.1,054,704,94
REU0751Lama llisa d'alumini lacat en color blanc, horitzontal, de 130 mm d'amplada, amb 20 mm de separació, per fals sostre registrable amb entramat ocult.1,1023,1825,50
MOU0036hOficial 1ª muntador de falsos sostres. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,2617,934,664,660,26
MOU0037hAjudant muntador de falsos sostres. Nivell professional X (Font: IVE). / més informació0,1215,501,861,860,12
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 22/01/2015
Zona València
Observacions: AO0009
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu