REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0249m

Desmuntatge de conjunt de mobiliari de cuina, sin recuperar.

1,0037,5637,5635,772,4095,23
Desmuntatge de conjunt de mobiliari de cuina, taulell i accessoris, amb mitjans manuals, i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,72
%02%Costos indirectes0,031,07
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0023hPeó especialista en construcció. Nivell professional XI (Font: IVE). / Més informació1,2015,5018,6018,601,20
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació1,2014,3117,1717,171,20
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 31/10/2014
Zona València
Observacions: A00002-PK0030
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Editar preu