REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0248u

Desmuntatge de banyera, sin recuperar.

1,0030,4630,4629,011,8595,24
Desmuntatge de banyera, conjunt d'aixetes i accessoris, amb mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,58
%02%Costos indirectes0,030,87
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0035hOficial 1ª lampista. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,7017,9312,5512,550,70
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació1,1514,3116,4616,461,15
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 31/10/2014
Zona València
Observacions: A00002-PK0029
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu