REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0247u

Desmuntatge de vàter, sin recuperar.

1,0020,0120,0119,061,1695,25
Desmuntatge de vàter amb dipòsit alt, i accessoris, amb mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,38
%02%Costos indirectes0,030,57
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0035h1er oficial de Fontanero. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,6817,9312,1912,190,68
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,4814,316,876,870,48
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 31/10/2014
Zona València
Observacions: A00002-PK0028
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 7/11/2019
Observacions: Preu Cype DSM010 26,01 €. Preu IVE DDDI 15,53 €.
Editar preu