REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0246u

Desmuntatge de lavabo amb pedestal, sin recuperar.

1,0020,7720,7719,781,2095,23
Desmuntatge de lavabo amb pedestal, conjunt d'aixetes i accessoris, amb mitjans manuals, prèvia desconnexió de les xarxes d'aigua i evacuació, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius als quals pugui estar subjecte. Fins i tot p/p de neteja, apilament, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,40
%02%Costos indirectes0,030,59
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0035h1er oficial de Fontanero. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,7217,9312,9112,910,72
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,4814,316,876,870,48
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 31/10/2014
Zona València
Observacions: A00002-PK0027
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 7/10/2019
Observacions: Preu Cype DSM010 17,30 €. Preu IVE DDDI 15,53 €.
Editar preu