REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0245m

Rascat revestiment de cal existent en superfície vigueta fusta.

1,007,717,717,340,6895,20
Rascat de revestiment de cal existent en superfície de fusta, amb mitjans manuals, mitjançant rasqueta i espàtula, i posterior polit de la superfície amb mitjans mecànics, mitjançant fregadora amb disc de pues metàl·liques. Fins i tot p/p de neteja, apilament, retirada i càrrega manual de restes sobre camió o contenidor.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,15
%02%Costos indirectes0,030,22
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0004hAssistent de pintor. Nivell professional X (Font: IVE). / Més informació0,3815,505,895,890,38
REU0540hMàquina, pintura de poles equipada amb disces de metall.0,252,900,730,730,25
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,0514,310,720,720,05
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 31/10/2014
Zona València
Observacions: A00002-PK0019
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 7/10/2019
Observacions: Preu Cype DRF020 5,68 €. Preu IVE RRPL 7,68 €.
Editar preu