REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0244m

Decapat pintura o vernís existent en superfície de vigueta fusta.

1,009,149,147,170,7578,45
Decapat de pintures o vernissos existents en superfície de fusta, mitjançant l'aplicació amb brotxa de producte decapant en diverses capes, i posterior polit de la superfície amb mitjans mecànics, mitjançant polidora amb disc de pues metàl·liques. Fins i tot p/p de neteja amb aigua fins a eliminar les restes del decapant, apilament, retirada i càrrega manual de restes sobre camió o contenidor.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,14
%02%Costos indirectes0,030,26
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0539lCal eliminar tot tipus de vernissos, pintures i esmalts, antics o recents, aplicats a qualsevol superfície.0,207,851,57
REU0540hMàquina, pintura de poles equipada amb disces de metall.0,352,901,021,020,35
MOU0004hAssistent de pintor. Nivell professional X (Font: IVE). / Més informació0,3515,505,435,430,35
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,0514,310,720,720,05
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 31/10/2014
Zona València
Observacions: A00002-PK0018
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 7/10/2019
Observacions: Preu Cype EMK012 26,64 €. Preu IVE 24,23 €.
Editar preu