REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0243

Demolició de forjat inclinat de fusta

1,0034,7634,7633,112,4395,25
Demolició de forjat inclinat de biguetes de fusta i entrebigat de canyís, amb mitjans manuals i motoserra, previ aixecat de la cobertura de teula (no inclòs en aquest preu). Fins i tot p/p de neteja, eliminació de fixacions, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,46
%02%Costos indirectes0,030,69
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0448hGasolina Chainsaw, a 50 cm de l'espasa i 3,2 CV de potència.0,303,551,071,070,30
RE0324Arrencada de cel ras de canyís lluit amb algeps.1,0010,5910,5910,090,68
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,7514,3110,7310,730,75
MOU0023hPeó especialista en construcció. Nivell professional XI (Font: IVE). / Més informació0,5515,508,538,530,55
MOU0005h1r oficial en construcció. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,1517,932,692,690,15
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 31/10/2014
Zona València
Observacions: A00002-PK0017
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 7/10/2019
Observacions: Preu Cype DEM020 27,82 €. Preu IVE (no encontrat)
Editar preu