REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0241u

Assaig comprovació de xarxa d'evacuació

1,00271,62271,6223,251,508,56
Proves de servei de la xarxes d'evacuació d'aigües d'edificis. Proves finals hidràuliques de la xarxa d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons el Document reconegut per la Generalitat Valenciana DRC 08/09. A més a més proves parcials hidràuliques en trams no soterrats de la xarxa d'evacuació, per unitat d'inspecció, segons el Document reconegut per la Generalitat Valenciana DRC 08/09.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,47
%02%Costos indirectes0,037,90
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0720uLa prova final del servei que es realitzarà per laboratori provat a l’àrea tècnica corresponent, per verificar el funcionament adequat d’un grup d’instal·lacions privades juntament amb la instal·lació general de subministrament d’aigua de la qual depenen, en condicions de simultaneïtat. Fins i tot el desplaçament de l’informe de treball i resultats.1,00240,00240,00
MOU0023hPeó especialista en construcció. Nivell professional XI (Font: IVE). / Més informació1,5015,5023,2523,251,50
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 31/10/2014
Zona València
Observacions: A00002-PK0101
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 11/07/2019
Observacions: Preu Cype XRI130 211,42 €. Preu IVE CSSV.2a 224,32 €.
Editar preu