REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0240u

Assaig de comprovació de xarxa d'abastiment d'aigua

1,00214,97214,9723,251,5010,82
Proves de servei de la xarxa interior de subministrament d'aigua d'edificis. Prova parcial d'estanquitat i resistència mecànica per bateria de comptadors i muntants, segons el Document reconegut per la Generalitat Valenciana DRC 07/09
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,47
%02%Costos indirectes0,036,25
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0719uProva de servei parcial per comprovar l'estanqueïtat dels trams no soterrats de la xarxa interior d'evacuació d'aigües, mitjançant prova hidràulica, inclús desplaçament a obra i informe de resultats.1,00185,00185,00
MOU0023hPeó especialista en construcció. Nivell professional XI (Font: IVE). / més informació1,5015,5023,2523,251,50
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 31/10/2014
Zona València
Observacions: A00002-PK0150
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu