REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0239u

Assaig d'estanqueitat de façanes, superficie de 3 m².

1,00175,93175,9315,501,008,81
Proves d'estanquitat en façana amb fusteria, segons el Document reconegut per la Generalitat Valenciana DRC 06/09
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,31
%02%Costos indirectes0,035,12
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0718uProva de servei per comprovar la tensió d’una zona de façana, mitjançant la simulació de la pluja, fins i tot el desplaçament al treball i l’informe de resultats. Per a una superfície de 3 m²1,00155,00155,00
MOU0023hPeó especialista en construcció. Nivell professional XI (Font: IVE). / Més informació1,0015,5015,5015,501,00
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 31/10/2014
Zona València
Observacions: A00002-PK0149
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 2/07/2019
Observacions: Preu donat per Avantobres per a pressupost de PR0429 100€/m2€ Preu cype XRF010 178,10 € (unitat). Preu IVE CSEE.1aa 210 € (unitat).
Editar preu