REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0239u

Assaig d'estanqueitat de façanes, superficie de 3 m².

1,00175,93175,9315,501,008,81
Proves d'estanquitat en façana amb fusteria, segons el Document reconegut per la Generalitat Valenciana DRC 06/09
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,31
%02%Costos indirectes0,035,12
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0718uProva de servei per comprovar l'estanqueïtat d'una zona de façana, mitjançant simulació de pluja, inclús desplaçament a obra i informe de resultats. per a una superfície de 3 m²1,00155,00155,00
MOU0023hPeó especialista en construcció. Nivell professional XI (Font: IVE). / més informació1,0015,5015,5015,501,00
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 31/10/2014
Zona València
Observacions: A00002-PK0149
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu