REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0238u

Assaig d'estanqueitat de cobertes, fins a 100 m²

1,00308,34308,3482,754,5026,84
Proves d'estanqueidad en cobertes en edificis, en una superfície de fins a 100 m², pels mètodes recollits en el Document reconegut per la Generalitat Valenciana DRC 05/09. Inclou el desplaçament del personal, assaig d'estanquitat després d'almenys 8 hores d'inundació, inspecció per a comprovació de l'estanquitat dels sistema de coberta, acta de resultats i emissió de certificat.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,78
%02%Costos indirectes0,037,61
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0717uProva de servei per comprovar la tensió d’una coberta inclinada, per reg, fins i tot desplaçament per treballar i informar d’informe. Fins a 100 m².1,00215,00215,00
MOU0023hPeó especialista en construcció. Nivell professional XI (Font: IVE). / Més informació2,5015,5038,7538,752,50
RE0273uDedicació d’un tècnic a l’emissió de certificats1,0046,2046,2044,002,00
Observacions:
El subministrament d'aigua serà a compte del client.
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 31/10/2014
Zona València
Observacions: A00002-PK0148
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 2/07/2019
Observacions: Preu cype XRQ010 390,17 €. Preu IVE CSEE.2aa 221 €.
Editar preu