REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0237u

Porta de pas cega, melamina de fusta noble, 203x82.5x3.5 cm.

1,00206,36206,3635,112,1017,01
Porta de pas cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, de tauler de fibres acabat amb melamina madera noble, amb ànima alveolar de paper kraft; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF, amb revestiment de melamina madera noble de 90x20 mm; tapajunts de MDF, amb revestiment de melamina madera noble de 70x10 mm; amb ferraments de penjar i de tanca.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,70
%02%Costos indirectes0,035,99
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0612uBastiment de base de fusta massissa, pi Suècia, secció 90x35 mm, per porta d'una fulla estàndard, amb elements de fixació.1,0022,0022,00
REU0613mGalze de MDF, acabat amb melamina de color blanc, 90x20 mm.5,003,3616,80
REU0614uPorta de pas cega buida, de tauler de fibres acabat amb melamina de color blanc, amb ànima alveolar de paper kraft, de 203x82,5x3,5 cm.1,0072,0072,00
REU0615mTapajunts de MDF, amb acabat amb melamina, de color blanc, 70x10 mm.3,001,364,08
REU0616uPomel·la de 100x58 mm, amb acabat, en llautó negre brillo, per porta de pas interior.18,000,7413,32
REU0617uCargol de llautó 21/35 mm.1,000,060,06
REU0618uPany d'embotir, front, accessoris i cargols de lligat, per porta de pas interior, segons UNE-EN 12209.1,0011,3011,30
REU0619uJoc de maneta i escut llarg de llautó negre brillo, sèrie bàsica, per porta de pas interior.1,0025,0025,00
MOU0047hOficial 1ª fuster. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació1,0517,9318,8318,831,05
MOU0048hAjudant de fuster. Nivell professional X (Font: IVE). / més informació1,0515,5016,2816,281,05
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 31/10/2014
Zona València
Observacions: A00002-PK0138
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu