REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0237u

Porta de passatge cec, melamina de fusta noble, 203x82.5x3.5 cm.

1,00373,14373,1435,112,109,41
Porta de pas cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, de tauler de MDF acabat amb melamina madera noble; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF, amb revestiment de melamina madera noble de 90x20 mm; tapajunts de MDF, amb revestiment de melamina madera noble de 70x10 mm; amb ferraments de penjar i de tanca.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,70
%02%Costos indirectes0,0310,85
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0612uSonava Wood Preerco, Sweden Pine, secció 90x35 mm, per a una porta de fulla estàndard, amb elements de fixació.1,0030,0030,00
REU0613mMDF Galce, acabat de melamina blanca, 90x20 mm.5,003,3616,80
REU0614uPorta de passatge cec buit, MDF Board Finalitzeu en melamina blanca, amb paper alveolar de paper kraft, 203x82.5x3.5 cm.1,00200,00200,00
REU0615mTapes MDF, amb acabat de melamina, blanc, 70x10 mm.3,0010,0030,00
REU0616uPernium de 100x58 mm, amb subhasta, brilla de llautó negre, per a la porta del pas interior.18,000,7413,32
REU0617uCargol de llautó 21/35 mm.1,000,060,06
REU0618uEnveure el pany, el front, els accessoris i els cargols lligats, per a la porta del pas interior, segons UNE-EN 12209.1,0011,3011,30
REU0619uConjunt de cargol i llarg escut de llautó negre, sèries bàsiques, per a la porta del pas interior.1,0025,0025,00
MOU0047h1er oficial de fusteria. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació1,0517,9318,8318,831,05
MOU0048hAssistent de fusteria. Nivell professional X (Font: IVE). / Més informació1,0515,5016,2816,281,05
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 31/10/2014
Zona València
Observacions: A00002-PK0138
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 2/07/2019
Observacions: Preu donat per Avantobres per a PR0275 IB 250€. Descripció de la partida: Porta interior abatible, cega, de tauler de fibres alveolars. Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, de tauler de fibres acabat amb melamina color blanc, amb ànima alveolar de paper kraft; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF, amb revestiment de melamina, color color blanc de 90x20 mm; tapajunts de MDF, amb revestiment de melamina, color color blanc de 70x10 mm en ambdues cares. Fins i tot frontisses, ferramentes de penjar, de tancament i maneta sobre escut llarg de llautó, color negre, acabat brillant, sèrie básica. Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris. Ajust final. Realització de proves de servei. Preu Cype PPM010 155,26 €. Preu IVE EFTM1.acab 285,55 €
Editar preu