REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0235m

Esborra de pedra calcària de 10x2 cm, amb Gotteron.

1,0016,0816,086,450,4040,11
Capri o formació d’abocament de pedra calcària similar, de 110 a 150 cm de llarg, de 8 a 10 cm d’amplada i 2 cm de gruix, amb gota, cara i vora recta polit, amb pendent clar i incrustat a les jambas, cobrint l’enseny, les projeccions de les parets , la façana cornise, etc., rebuda amb morter de ciment hidrofugo M-10. Fins i tot P/P de preparació i regularització del suport amb morter de ciment hidrofugo M-10, cultivat entre parts i articulacions amb les parets amb morter articular especial per a recobriments de pedra natural.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,13
%02%Costos indirectes0,030,46
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0110mCapri de calcària, de 110 a 150 cm de llarg, de 21 a 25 cm d'amplada i 2 cm de gruix, amb gota, cara i vora recta polit, segons une-en 771-6.0,5016,008,00
REU0111Grout de ciment blanc BL 22,5 x.0,00157,000,16
REU0112kgReanint morter per a recobriments, interior o exterior, pedra natural, polit o per polit, compost de ciment, àrid amb pols de marbre, pigments resistents a alcalis i additius especials.0,011,880,02
REU0113CEM II/B-P 32,5 N morter de ciment, hidrofugo, tipus M-10, de treball amb 380 kg/m³ de ciment i una proporció al volum 1/4.0,01143,150,86
MOU0005h1r oficial en construcció. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,2017,933,593,590,20
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,2014,312,862,860,20
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 31/10/2014
Zona València
Observacions: A00002-PK0133
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 2/07/2019
Observacions: Preu cype HRN060 23,33 €. Preu IVE EFZT.7ca 19,83 €
Editar preu