REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0231

Acristalamiento seguridad 6/8/3+3. transparente.

1,0096,8996,895,300,305,47
Doble envidrament de seguretat (laminar), conjunt format per vidre exterior temperat incolor de 6 mm, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral de 8 mm, i vidre interior laminar incolor de 3 + 3 mm de gruix compost per dues llunes de vidre laminar de 3 mm, unides mitjançant una làmina de butiral de polivinil incolor, fixada sobre fusteria amb sola mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica incolora, compatible amb el material suport. Fins i tot talls de l'vidre, col·locació de ribets i senyalització de les fulles.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,11
%02%Costos indirectes0,032,82
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0640Doble envidrament de seguretat (laminar), conjunt format per vidre exterior temperat incolor de 5 mm, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral de 6 mm, i vidre interior laminar incolor de 3 + 3 mm de gruix compost per dues llunes de vidre laminar de 3 mm, unides mitjançant una làmina de butiral de polivinil incolor.1,0086,0086,00
REU0641uCartutx de silicona sintètica incolora de 310 ml (rendiment aproximat de 12 m per cartutx)0,582,421,40
REU0642uMaterial auxiliar per a la col·locació de vidres.1,001,261,26
MOU0075hOficial 1a vidrier. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,1517,932,692,690,15
REU0644hAjudant vidrier.0,1517,422,612,610,15
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 31/10/2014
Zona València
Observacions: A00002-PK0126
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 2/07/2019
Observacions: Preu cype LVS010 71,48 € (8+8). Preu IVE EFAL.1ha 69,68 €
Edita preu