REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0231

Acristalamiento seguridad 6/8/3+3. transparente.

1,0096,8996,895,300,305,47
Glazatge de doble seguretat (laminar), fixat per a un vidre exterior temperat incolor de 6 mm, cambra d’aire deshidratat amb perfil de separador d’alumini i 8 mm segellat perimetral segellat dues llunes de vidre laminar de 3 mm Per un perimetral i suport lateral, en fred segellat amb silicona sintètica incolora, compatible amb el material de suport. Fins i tot talls de vidre, junques i senyalització de les fulles.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,11
%02%Costos indirectes0,032,82
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0640Glazatge de doble seguretat (laminar), establert per a vidre exterior temperat de 5 mm consistents, cambra d’aire deshidratat amb perfil de separador d’alumini i segell de 6 mm segellat perimetral dues llunes de vidre laminar de 3 mm, unides per una làmina de bucal polivinil de colors.1,0086,0086,00
REU0641uCartutx de silicona sintètica incolora de 310 ml (aproximadament 12 m per cartutx)0,582,421,40
REU0642uMaterial auxiliar per a la col·locació de vidre.1,001,261,26
MOU0075h1er oficial de cristall. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,1517,932,692,690,15
REU0644hAssistent de cristall.0,1517,422,612,610,15
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 31/10/2014
Zona València
Observacions: A00002-PK0126
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 2/07/2019
Observacions: Preu cype LVS010 71,48 € (8+8). Preu IVE EFAL.1ha 69,68 €
Editar preu