REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0230

Fulla interior tancament de façana, amb LH-7 + aïllam PE-40.

1,0029,8929,8910,790,6736,10
Formació de fulla de partició interior de 7 cm d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic buit doble, per revestir, 33x16x7 cm, rebuda amb morter de ciment M-5 i aïllament intern amb plaques de poliestirè expansiu tipus III de 40 mm. d'espessor, inclús p / p de replanteig, anivellació i aplomat, rebut de cèrcols i bastiments de base, minves, trencaments, lligades, caps i neteja
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,03
%02%Costos indirectes0,030,20
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0047Partició interior, fàbrica maó ceràmic per a revestir LH7.1,0023,1123,119,240,57
REU0654Manta Llana de roca LR 40 mm espessor i 50 mm de densitat.1,184,255,00
MOU0023hPeó especialista en construcció. Nivell professional XI (Font: IVE). / Més informació0,1015,501,551,550,10
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 31/10/2014
Zona València
Observacions: A00002-PK0121
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 2/07/2019
Observacions: Preu cype NAF010 8,73 € (aïllament) FFQ010 14,14 € (partició). Preu IVE EFPC.1aica 25,30 € (partició) ENTF.3bba 13,44 € (aïllament)
Editar preu