REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0230

Fulla interior tancament de façana, amb LH-7 + aïllam PE-40.

1,0029,8929,8910,790,6736,10
Formación de hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 33x16x7 cm, recibida con mortero de cemento M-5 y aislamiento interno con placas de poliestireno expansivo tipo III de 40 mm. de espesor, incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas, roturas, enjarjes, mochetas y limpieza
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,03
%02%Costos indirectes0,030,20
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0047Partició interior, fàbrica maó ceràmic per a revestir LH7.1,0023,1123,119,240,57
REU0654Manta Llana de roca LR 40 mm espessor i 50 mm de densitat.1,184,255,00
MOU0023hPeó especialista en construcció. Nivell professional XI (Font: IVE). / més informació0,1015,501,551,550,10
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 31/10/2014
Zona València
Observacions: A00002-PK0121
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu