REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0228m

Conducte ventilació per extractor forçat a locals, tub PVC-125.

1,0025,2125,216,280,3524,91
Instal·lació de conducte de ventilació per extracció aire viciat en interior bany i / o lavabo de local comercial, mitjançant disposició, fixat a sostre de forjat, de tub de PVC-125 mm, peça de derivació T-125 i entroncament a tub alumini flexible Espiroflex -125 fins a la unitat de l'extractor forçat, fins i tot obertura de buit passant en façana exterior i reixeta exterior 25x24 alumini lacat blanc. Totalment instal·lat i connexionat.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,13
%02%Costos indirectes0,030,73
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0319mTub de PVC, sèrie B, de 125 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1, amb el preu incrementat el 40% en concepte d'accessoris i peces especials.1,0015,1715,17
REU0655mTub Espiroflex alumini 120 mm0,302,180,65
REU0241uMaterial de construcció per a intervenció senzilla albañileria0,0545,002,25
MOU0005hOficial 1ª en construcció. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,0517,930,900,900,05
MOU0035hOficial 1ª lampista. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,3017,935,385,380,30
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 31/10/2014
Zona València
Observacions: AO0002-PK0115
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 1/07/2019
Observacions: Preu cype ISB040 9,61 €. Preu IVE EIVC.2ade 6,67 €
Edita preu