REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0227

Les parets de pedra sancionades veuen els interiors

1,0030,1830,1817,401,3657,65
Les parets de pedra, en tela de carcassa interior, que consisteixen en: buidar les juntes de pedra a una profunditat de 2 a 5 cm, substituir les pedres i els maons degradats i netejar -les per un raspall metàl·lic. Ompliu les articulacions, els buits i les coqueses del suport amb el morter de control posterior o directament amb els recobriments. Fins i tot la recollida, la retirada i la càrrega de deixalles i restes generades al camió o al contenidor
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,21
%02%Costos indirectes0,030,67
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0060Mortar de ciment exterior de paret exterior/interior, gruix inferior o igual a 3 cm1,006,996,996,660,68
MOU0005h1r oficial en construcció. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,2817,935,025,020,28
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,4014,315,725,720,40
REU0104CEM II/B-P 32,5 N Tipus M-5 Mortar de ciment, fet de treball amb 250 kg/m³ de ciment i una proporció al volum 1/6.0,03115,503,47
REU0241uMaterial de construcció per a la maçoneria d'intervenció senzilla0,1845,008,10
Observacions:
Saneado de muro medianero considerando eliminar completamente el revestimento de yeso o mortero de cemento existente, hasta dejar visto el muro de mamposteria ordinaria.
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 31/10/2014
Zona València
Observacions: AO0002-PK0147
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 1/07/2019
Observacions: Preu cype RQO010 20,55 €. Preu IVE RRPS21aaa.5bad 19,11 €
Editar preu