REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0225

Baldosa Pavement Grain Terrazo Grain 40x40 cm, sense polit.

1,0023,2523,2510,700,6446,02
Subministrament i col·locació del paviment de la terra de gra mitjà de polit inicial a la fàbrica, per polir i brillant al lloc; col·locat a una olla al llit de morter de ciment M-5, amb sorra de molla, de 3 cm de gruix; i es van separar d’1 a 1,5 mm l’un de l’altre. Fins i tot la preparació de la capa base existent, replantejant -se, moistry de les peces, formació d’articulacions de perímetre contínues, d’amplada no inferior a 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, si escau articulacions de dilatació existents en el suport; Emplenament de les articulacions de separació entre rajoles amb ciment blanc BL-V 22.5 de color amb el mateix to de les rajoles i neteja final.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,21
%02%Costos indirectes0,030,67
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0104CEM II/B-P 32,5 N Tipus M-5 Mortar de ciment, fet de treball amb 250 kg/m³ de ciment i una proporció al volum 1/6.0,03115,503,47
REU0485Terrazo Tile per a l’ús interior, normal, gra mitjà (entre 6 i 27 mm), format nominal 40x40 cm, color d’ivori, amb un primer polit a la fàbrica, per polir i polit final en el treball, segons UNE-EN 13748-1 .1,057,357,72
REU0486kgCiment blanc BL-22,5 x, per a la pavimentació, en bosses, segons UNE 80305.1,000,140,14
REU0487kgColor o terres, triturar, per al paviment de Terrazo Rajolas.0,500,680,34
MOU0022h1er oficial de soldadors. Nivell professional X (Font: IVE). / Més informació0,3217,935,745,740,32
MOU0023hPeó especialista en construcció. Nivell professional XI (Font: IVE). / Més informació0,3215,504,964,960,32
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 24/03/2014
Zona València
Observacions: Notes de l'autor?
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 1/07/2019
Observacions: Preu cype RSB030 22,61 €. Preu IVE UPCE.5bad 21,52 €
Editar preu