REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0224

Solera de formigó massa T1, de 10 cm de gruix, acabat enrotllat.

1,0033,3933,3920,231,2260,59
Formació de paviment de formigó de massa contínua de 10 cm de gruix, elaborat amb formigó HM-20/F/12/I fabricat en central i bomba abocada; Tractat superficialment amb morter enrotllat, color gris clar, compost de ciment, arid de quars seleccionats, pigments orgànics i additius, amb un rendiment aproximat de 3 kg/m², ruixat manualment sobre el formigó encara fresc i posterior aplicació de líquid de curació incolora, 0,15 kg/m² Rendiment de rendiment . Fins i tot P/P del suport de neteja superficial, estès i vibrat de formigó per vibrant, empoquillaillar o connexió dels elements exteriors (arcs, embornals, vaixells sifònics, etc.) de les xarxes d’instal·lacions executades sota el paviment, frats mecànics des del Superfície sencera fins que el morter estigui totalment integrat al formigó i la neteja final de la superfície acabada. Inclosa la preparació de la capa base existent, les articulacions de treball i formigó, la retracció per mitjans mecànics tallats amb disc de diamant almenys 2/3 del gruix de la solera, les articulacions de dilatació i les articulacions perimetrals.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,40
%02%Costos indirectes0,030,96
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0480HM-20/B/20/I Formigó, fabricat a Central.0,1665,1010,42
REU0481kgMortar enrotllat, color gris natural, ciment compost, arid de quars seleccionat, pigments orgànics i additius, amb una densitat aparent de 1330 kg/m³, una resistència a la compressió de 75000 kN/m² i una resistència a l’abrasió amb mètode amb mètode böhme une-en 13892-3 de 10,9 cm³ / 50 cm².3,000,461,38
REU0482hMàquina, 2 tn de descàrrega frontal. de càrrega útil.0,029,450,180,180,02
REU0483h3 m Regla vibrant.0,024,670,070,070,02
REU0484hFragasadora mecànica de formigó.0,5718,1510,3510,350,57
MOU0005h1r oficial en construcció. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,2517,934,484,480,25
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,3614,315,155,150,36
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 24/03/2014
Zona València
Observacions: Notes de l'autor?
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 1/07/2019
Observacions: Preu cype ANS010 13,38 €. Preu IVE EISC.8cab diam 120 24,94€
Editar preu