REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0218

Sanejat de biguetes en forjats i reparació estructural.

1,0054,7454,7444,603,1481,48
Intervenció en bigueta de formigó consistent en: picat de l'revestiment sostre de zones humides per assolir les biguetes, sanejat d'armadures amb planejadora manual, tractament de les armadures afectades per l'oxidació mitjançant producte passivant, reconstrucció de la bigueta mitjançant morters especials sika o similars
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,03
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0141mPicat de guix de la cara inferior de bigueta1,253,684,604,380,46
RE0143mSanejat estructural cara inferior bigueta de formigó.1,2518,2822,8516,031,18
RE0144Execució d'apuntalament de forjat horitzontal1,2521,8327,2924,191,50
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 24/03/2014
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 20/06/2019
Observacions: Partides similars: Preu IVE (reparació paraments formigó) REHP31a 85,26 €. Preu ITeC (sense revisar) (reparació bigueta de hormgón armat) K45R41A1 23,92 / m €. Preu ACAE (reparació elements estructurals de formigó) UGEN_R06HE4 3,89 € / l.
Edita preu