REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0217u

Tast d'inspecció en cara inferior bigueta de forjat. Aluminosis.

1,0037,2937,2933,722,3290,43
Tast a forjat sostre de 1 m² i extracció de mostra de formigó de bigueta pretensada o armada, eliminant per això l'arrebossat de guix de la cara inferior de la bigueta en una longitud de al menys 40 cm, extracció de la mostra de no menys de 200 gr aprofundint fins a poder veure l'armadura i comprovar el seu estat, mitjançant mètodes manuals, sense incloure la reparació necessària.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,10
%02%Costos indirectes0,030,15
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0141mPicat de guix de la cara inferior de bigueta1,253,684,604,380,46
RE0144Execució d'apuntalament de forjat horitzontal1,2521,8327,2924,191,50
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,3614,315,155,150,36
Observacions:
Tast d'inspecció realitzada durant la fase d'obra, segons visites programades per la Direcció Facultativa.
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 24/03/2014
Zona València
Observacions: Notes de l'autor?
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 20/06/2019
Observacions: Preu Cype (similar) 0BC030 7,5 €. Preu IVE CSCE.4a 33,44 €.
Edita preu