REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0216m

Reforç metàl·lic de pilar de formigó 25x25 cm, amb PNL40.4

1,00310,31310,31208,6713,9867,25
Reforç de suport rectangular de formigó armat de dimensions 25x25 cm per confinamiemto d'enreixat de 4 perfils normalitzats d'acer laminat en calent S275 PNL-40.4 mm de 2.42 kg / m segons UNE 10025-2 disposats a les arestes de el suport i units en les quatre cares mitjançant platabandes d'unió metàl·liques soldades in situ, cada 25 cm, per constricció per refredament, fins i tot aportació de material de soldadura segons UNE-EN ISO 2560, treballat i col·locat.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,023,53
%02%Costos indirectes0,036,87
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0311Sanejat en arrencada de pilars de formigó. Morter estructural.1,1064,5270,9732,111,98
REU0031kgMorter estructural de resines, producte Aplicatec R4, en sacs de 25 kg.9,500,656,18
REU0145kgSika top Armatec 110-Epocem inhibidor de la corrosió i pont d'unió, pot 4kg, 3 components: A + B + C.1,054,154,36
REU0438kgAdhesiu de dos components a base de resina epoxi, per a unió de platines metàl·liques amb formigó endurit, segons UNE-EN 1504-4.0,8916,9515,09
REU0439mPerfil d'acer UNE-EN 10025 S275JR, sèrie L 40x4, laminat en calent, per aplicacions estructurals. Elaborat en taller i col·locat en obra.4,752,6812,73
REU0444kgPlatina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfil pla laminat en calent, de 20x4 mm, per aplicacions estructurals.6,701,087,24
REU0440lImprimació d'assecat ràpid, formulada amb resines alquídiques modificades i fosfat de zinc.0,854,954,21
REU0161kgDissolvent universal TKROM imprimació antixidante, pot 5 kg.1,451,772,57
REU0441hEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica.1,503,104,654,651,50
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació1,5014,3121,4721,471,50
MOU0055hOficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació4,5017,9380,6980,694,50
MOU0056hAjudant muntador d'estructura metàl·lica. Nivell professional X (Font: IVE). / més informació4,5015,5069,7569,754,50
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 24/03/2014
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 20/06/2019
Observacions: Preu Cype EHP010 91,05 €. Preu IVE REHR11aabb 40,52 €. Preu ITeC (sense revisar) (reforç de pilar de formigó amb perfils metàl·lics) K4S513A1 227,84 / m €. Preu ACAE (sense revisar) (encolat de plaques d'acer planes sobre elements de formigó) UIBMM032U303 19,67 € / m.
Edita preu