REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0214

Demolició de xapat pedra natural, col·locat amb morter.

1,009,699,696,870,4870,90
Demolició de aplacat de plaques de pedra natural i picat de la capa base de morter, amb martell elèctric, eliminant-lo totalment sense deteriorar la superfície suport, que quedarà a l'descobert i preparada per al seu posterior revestiment. Fins i tot part proporcional de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,14
%02%Costos indirectes0,030,28
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0264uMartell elèctric demolidor Hilti / kango.0,1516,002,40
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,4814,316,876,870,48
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 24/03/2014
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 20/06/2019
Observacions: Preu Cype DRC010 9,74 €. Preu IVE DDDR5a 7,35 €. Preu ITeC K2183761 9,46 €. (Sense revisar) Preu ACAE (sense revisar) UGEN_E01DEA3 16,01 €.
Edita preu