REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0213

Picat de arrebossat morter de ciment, en paraments interiors.

1,008,868,866,870,4877,54
Picat d'esquerdejat de ciment, aplicat sobre parament vertical interior de fins a 3 m d'alçada, amb martell elèctric, eliminant-lo totalment sense deteriorar la superfície suport que quedarà a l'descobert i preparada per al seu posterior revestiment. Fins i tot part proporcional de neteja manual amb raspall de truges dures, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,14
%02%Costos indirectes0,030,25
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0264uMartell elèctric demolidor Hilti / kango.0,1016,001,60
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,4814,316,876,870,48
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 24/03/2014
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 20/06/2019
Observacions: Preu Cype DRF011 8,81 €. Preu IVE DDDR6aa 4,68 €. Preu ITeC K2182231 9,96 €. (Sense revisar) Preu ACAE (sense revisar) UGEN_E01DEC05 12,96 €.
Edita preu