REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0210

Revista entretinguda, amb morter de ciment.

1,0026,7026,708,240,5030,86
Revestiment de parets interiors i exteriors amb màsters -in -en -morter DORTIDAT i reforçat amb malla antialcalis en canvis en el material i als fronts forjats.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,16
%02%Costos indirectes0,030,77
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0402kgMortar industrial per a guix, de 15 mm de gruix, gris, acabat llis, compost per ciment d’alta resistència, agregats seleccionats i altres additius, tipus GP CSIV W0, segons UNE-EN 998-1.25,000,6817,00
REU0403Mall de fibra de vidre, 10x10 mm de llum, antialcalis, 200 a 250 g/m² de massa superficial i 750 a 900 micres de gruix, amb 25 kp/cm² de resistència a la tracció, per muntar morters monocayed.0,222,420,53
MOU0005h1r oficial en construcció. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,3017,935,385,380,30
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,2014,312,862,860,20
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 24/03/2014
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 20/06/2019
Observacions: CYPE Preu RBB020 11,49 €. Preu Ive Erpe1ccab 14,60 €. Preu ACAE UPRXCOT053 (sense revisar) 13,68 €.
Editar preu