REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0208

Xapat amb plaques de pedra natural fixades amb adhesiu de ciment.

1,0059,4959,4925,081,5042,16
Subministrament i col·locació de xapat en parament vertical, fins a 3 m d'alçada, amb plaques de marbre Crema Llevant, acabat polit, de 40x20x2 cm, enganxades a el parament suport amb adhesiu de ciment millorat, C2 TE, amb lliscament reduït i temps obert ampliat, gris . Rejuntat amb morter de juntes de ciment, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces. Fins i tot part proporcional de preparació prèvia de les plaques i el parament suport, formació de caixes, talls, rematades de cantells, realització de trobades amb altres materials, juntes, creueres de PVC i peces especials.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,50
%02%Costos indirectes0,031,72
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0409Placa de marbre nacional, Crema Llevant polit, 40x20x2 cm, segons UNE-EN 1469.1,0525,5526,83
REU0410Repercussió per ancoratge mitjançant grapa d'acer inoxidable de 5 mm, en xapat de paraments amb materials petris.1,002,942,94
REU0411kgAdhesiu de ciment millorat, C2 TE, amb lliscament reduït i temps obert ampliat, segons UNE-EN 12004, color gris2,500,651,63
REU0412uCreueta de PVC per a separació entre 3 i 15 mm, paquet 200 unitats.12,000,060,72
REU0413kgMorter de juntes de ciment, CG1, per a junta mínima entre 1,5 i 3 mm, segons UNE-EN 13888.0,100,720,07
MOU0050hOficial 1a col·locador de pedra natural. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,7517,9313,4513,450,75
MOU0051hAjudant col·locador de pedra natural. Nivell professional X (Font: IVE). / més informació0,7515,5011,6311,630,75
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 20/03/2014
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 20/06/2019
Observacions: Preu Cype RCP015 83,79 €. Preu IVE (crema marfil) ERPC1bakafb 84,47 €. Preu ACAE (blanc carrara) (sense revisar) UBAF_383 92,29 €.
Edita preu