REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0207m

Revestiment d'esglaó de pedra natural, Crema Llevant.

1,0072,1572,1527,691,7438,38
Subministrament i col·locació de revestiment d'esglaó amb forma recta, en escala de 100 cm d'ample, mitjançant el muntatge dels següents elements: estesa de marbre Crema Llevant, acabat polit i davanter de marbre Crema Llevant, acabat polit de 3 i 2 cm de gruix respectivament, cara i cantells polits, rebut tot això amb morter de ciment M-5, col·locat sobre un esglaonat previ (no inclòs en aquest preu). Fins i tot rejuntat amb morter de juntes de ciment, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,55
%02%Costos indirectes0,032,09
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0416mEstesa per esglaó recte de marbre nacional, Crema Llevant, longitud fins a 100 cm i 3 cm d'espessor, cara i cantells polits.1,0024,7524,75
REU0417mDavanter per esglaó de marbre nacional, Crema Llevant, fins a 100 cm de llarg per 16 cm d'ample i 2 cm d'espessor, polida.1,0012,7512,75
REU0104Morter de ciment CEM II / B-P 32,5 N tipus M-5, confeccionat en obra con 250 kg / m³ de ciment i una proporció en volum 1/6.0,04115,504,04
REU0112kgMorter de rejuntat per a revestiments, interiors o exteriors, de pedra natural, polida o per a polir, compost de ciment, àrids a força de pols de marbre, pigments resistents als àlcalis i additius especials.0,151,880,28
MOU0033hOficial 1ª enrajolador. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,5817,9310,4010,400,58
MOU0034hAjudant de enrajolador. Nivell professional X (Font: IVE). / més informació0,5815,508,998,990,58
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,5814,318,308,300,58
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 20/03/2014
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 20/06/2019
Observacions: Preu Cype REP020 52,31 €. Preu IVE (crema marfil) ERSPKaaaac 61,46 €.
Edita preu