REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0206m

Entornpeu de pedra natural Crema Llevant, a saltacavall.

1,0011,1611,162,480,1622,22
Subministrament i col·locació de entornpeu de marbre Crema Llevant d'una peça a saltacavall de 42x18x2 cm, cara i cantells polits, rebut amb morter de ciment M-5, en escala amb esglaonat prèviament revestit (no inclòs en aquest preu). Fins i tot rejuntat amb morter de juntes de ciment, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,05
%02%Costos indirectes0,030,32
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0418uEntornpeu d'escala de marbre nacional, Crema Llevant, d'una peça a saltacavall, 42x18x2 cm, cara i cantells polits.1,007,507,50
REU0104Morter de ciment CEM II / B-P 32,5 N tipus M-5, confeccionat en obra con 250 kg / m³ de ciment i una proporció en volum 1/6.0,01115,500,81
REU0112kgMorter de rejuntat per a revestiments, interiors o exteriors, de pedra natural, polida o per a polir, compost de ciment, àrids a força de pols de marbre, pigments resistents als àlcalis i additius especials.0,001,88
MOU0034hAjudant de enrajolador. Nivell professional X (Font: IVE). / més informació0,1615,502,482,480,16
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 20/03/2014
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 20/06/2019
Observacions: Preu Cype (amb adhesiu C2) RSP020 6,44m €. Preu IVE (crema marfil, amb adhesiu C2) 6,4m €. Preu ACAE (blanc carrara, amb adhesiu C2) (sense revisar) UBAF_383 92,29 / m² €.
Edita preu