REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0205

Sòls de pedra natural 60x30x2 cm, morter de ciment, a Estesa.

1,0059,1359,1311,710,7019,80
Subministrament i col·locació del paviment de marbre de marbre, per a interiors, 60x30x2 cm, acabat polit; Rebut amb morter de ciment M-5, de treball sense retards. Fins i tot les articulacions de perímetre contínues, l’amplada no inferior a 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, si escau, juntes de partició i articulacions estructurals o de dilatació existents al suport; Invertint amb el morter articular de ciment, CG1, per a articulacions mínimes (entre 1,5 i 3 mm), amb el mateix to de les peces i neteja.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,23
%02%Costos indirectes0,031,72
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0419National Marble Tile, Polishing Cream, 60x30x2 cm, segons UNE-EN 12058.1,0523,4524,62
REU0104CEM II/B-P 32,5 N Tipus M-5 Mortar de ciment, fet de treball amb 250 kg/m³ de ciment i una proporció al volum 1/6.0,18115,5020,79
REU0112kgReanint morter per a recobriments, interior o exterior, pedra natural, polit o per polit, compost de ciment, àrid amb pols de marbre, pigments resistents a alcalis i additius especials.0,031,880,06
MOU0033h1er oficial de Solidor. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,3517,936,286,280,35
MOU0034hAssistent de Solidor. Nivell professional X (Font: IVE). / Més informació0,3515,505,435,430,35
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 20/03/2014
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 20/06/2019
Observacions: CYPE RSP011 45,56 € 45,56. Ive Price (Ivory Cream) ersp1aakadB 701 €. Preu ACAE (sense comprovar) (crema d’ivori) ULEVBZBD 63,87 €.
Editar preu